(+31)040 - 304 60 58

Marguerite Prakke

Terug naar overzicht

Marguérithe Prakke is juriste. Zij raakte steeds meer in de ban van Lucretius' poëtische vertelkunst, hetgeen geleid heeft tot deze heldere en toegankelijke vertaling in niet berijmde zesvoetige verzen.

Boeken van Marguerite Prakke