(+31)040 - 304 60 58

Theologische Antropologie, Band 1

De mens voor God

Boeken

Theologische Antropologie, Band 1

De mens voor God

Maarten Luther
€ 59,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie Maarten Luther Banden

In het kader van 500 jaar Reformatie verschijnen bij Uitgeverij DAMON drie unieke Latijn-Nederlandse uitgaven met teksten van en over Maarten Luther. In de drie banden worden verschillende teksten voor het eerst in het Nederlands beschikbaar.

Maarten Luther heeft geen theologisch leerboek geschreven. Wie hem theologisch wil leren kennen en begrijpen moet het gesprek met hem aangaan, het gesprek dat hij destijds voerde met de theologische elite en de gewone gelovige van zijn tijd. Voor de gewone gelovigen schreef hij veel stichtelijke teksten om hun in hun vragen en angsten een leidraad en houvast te geven. Deze teksten vinden echter het fundament in zijn academische theologie die hij universitair en in de uiteenzetting met de toenmalige kerk ontvouwde.

Theologische antropologie - De mens voor God is gewijd aan de vraag wat wij over het mens-zijn kunnen zeggen, hoe wij onszelf als mensen kunnen begrijpen met alle gevolgen ervan voor ons handelen in onze samenleving en de waarden die wij aan mensen, zaken, gebeurtenissen of verschijnselen toekennen. De vraag is of de theologische wetenschap met haar algemene (si deus daretur: als God er is) en bijzondere (si deus loquitur: als God spreekt) vooronderstelling hieraan een bijdrage kan leveren. Luther stelde immers dat slechts vanuit theologische perspectief verstandige, aanvaardbare en bruikbare kennis over het mens-zijn kan worden gewonnen.

Theologische antropologie - De mens voor God is de eerste van drie banden. De eerste band gaat over het grote thema hoe wij onszelf als mensen beter leren begrijpen als wij beseffen dat wij vóór God staan. Band 2, Soteriologie (Geloven in Christus en de christelijke vrijheid), presenteert centrale teksten over de verandering die het geloof in Christus met zich meebrengt, de zogenoemde christelijke vrijheid. Band 3, Ecclesiologie (Leven in de kerk), zal belangrijke geschriften bevatten over hoe de kerk georganiseerd zou moeten worden als wij beseffen hoe onze situatie voor God en de christelijke vrijheid is.

  

Specificaties

ISBN
9789463400480
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
712 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
09 Januari 2017
Verschenen in de serie

Recensies

In: Nederlands Dagblad, 13 juli 2018
"het werk van Luther zelf glanst en verrast nog altijd. Je kunt in dit deel de 95 stellingen vinden, lees bijvoorbeeld
stelling 71, en ontdek dat Luther niet tegen aflaten was. Op zijn Luthers, uiteraard, dus van jetje: ‘Wie de waarheid van de apostolische aflaten tegenspreekt, die zij verworpen en vervloekt.’
(...)
Natuurlijk moet je je even ingraven in de manier van redeneren van vijfhonderd jaar geleden (waarom zou je iets in minder woorden zeggen als je er ook meer woorden voor kunt gebruiken?). Maar dat moet je ook als je Dostojevski wilt lezen. Die moeite wordt altijd beloond."
Rien van den Berg

NBD Biblion, maart 2017
"Voor het eerst verschijnt in Nederland een driedelige reeks met het wetenschappelijk werk van deze reformator. In dit eerste deel komt de antropologie aan de orde. Na een beknopte inleiding volgen vier disputaties (wetenschappelijke discussies). Het hart van dit boek bestaat uit twee grotere werken. Na de minder bekende reactie van Luther op de bul van de paus volgt het meer bekende antwoord van Luther aan de humanist Erasmus, bekend onder de titel 'Over de onvrije wil'. Op de linker bladzijde is de oorspronkelijke tekst afgedrukt, het Latijn (met notities in voetnoten), op de rechterpagina een prachtige vertaling in goed leesbaar hedendaags Nederlands. De theologie en de meer populaire en bekende werken van Luther zijn voortgekomen uit zijn strijd met de academische theologie aan de universiteit. Zo helpt deze uitgave om het geheel van Luthers werk beter te verstaan. Voorname uitgave met register op Bijbelteksten en personen. De uitgave staat onder redactie van Markus Matthias (1956), hoogleraar Lutherana aan de PThU te Amsterdam/Groningen."
ds. C.A. den Hertog

In: Kerkblad voor het Noorden, augustus 2018
"Deze uitgave is goed verzorgd en een mooi hulpmiddel voor een ieder die zich verdiept in het theologische gedachtegoed van deze reformator."
D.J. Steensma

Op: www.protestant500overijssel.nl
"De uitgave is voor de theologische fijnproevers. Die moeten er dan goed voor gaan zitten. Maar als ze dat doen, worden ze rijkelijk beloond!"
dr. Jan Dirk Wassenaar

Op de website van Boekhandel Westerhof heeft ds. Jenno Sijtsma een mooi artikel geschreven over de Maarten Luther Banden. Klik voor het artikel HIER.