(+31)040 - 304 60 58

Ron Ritzen is docent rechtspsychologie, ethiek en bestuursrecht aan de Juridische Hogeschool Avans/Fontys.

Hij studeerde filosofie en pedagogiek met als bijvak wetenschapsjournalistiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Rechten aan de Universiteit Maastricht. Momenteel bereidt hij een proefschrift voor.
Na zijn opleiding tot leraar economie en onderwijzer was hij enige tijd werkzaam als docent economie op een middelbare school in Utrecht. Daarna was hij korte of langere tijd aan verschillende HBO-opleidingen en de Technische Universiteit Eindhoven verbonden.
Begin jaren negentig schreef hij als freelancer over wetenschap en filosofie in bladen als Elsevier, Intermediair en Trouw. Daarnaast was hij negen jaar redacteur van het tijdschrift ‘Filosofie’. Hij heeft tal van artikelen en recensies op zijn naam staan en schreef verschillende boeken. Op zijn blogs staan ongeveer 700 analyses van argumentatiefouten in de media en 150 stukjes over opmerkelijke voorvallen uit de rechtspraktijk.
Tevens schreef hij een achtergrondstudie voor de Commissie Toekomst Leraarschap (Commissie Van Es) en was hij lid van een schoolbestuur, een begeleidingscommissie ‘dak- en thuislozen’ en de wijkraad. Op dit moment treedt hij regelmatig op als gemachtigde in (bestuurs)rechtelijke geschillen (zie onder meer: LJN: BH3576, Rechtbank Roermond, AWB 08/1124).

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk