(+31)040 - 304 60 58

Theo van Willigenburg

Terug naar overzicht

Theo van Willigenburg (1960) studeerde theologie en filosofie en diende, na zijn promotie in de wijsbegeerte, de universiteit als docent (Universiteit Utrecht) en als hoogleraar (Universiteit van Amserdam en Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij publiceerde in binnen- en buitenland over toegepast ethische onderwerpen, meta-ethische vragen (subjectiviteit/objectiviteit en rechtvaardiging van normen en waarden) en over de rol van emoties in morele oordeelsvorming. Hij was bestuurslid van verschillende academische vakverenigingen, zoals de British Society of Ethical Theory, the Society of Applied Philosophy en the European Societas Ethica, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Biothiek en redacteur van enkele tijdschriftredacties. Thans is hij verbonden aan de Kant Academy in Utrecht. Hij is redacteur van het theologisch webmagazine gOdschrift en auteur van verschillende leerboeken. Email: vanwilligenburg@kantacademy.nl