(+31)040 - 304 60 58

Frans Jacobs

Terug naar overzicht

Prof. dr. F.C.L.M. (Frans) Jacobs (Gilze-Rijen, 1943) was tot 2008 hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam op het gebied van de ethiek en de rechtsfilosofie.

Frans Jacobs heeft wijsbegeerte gestudeerd in Leuven. Zijn proefschrift was gewijd aan universalisering in de ethiek. Sinds 1975 is hij in diverse functies werkzaam geweest in de faculteit/afdeling Wijsbegeerte en in de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. 
Van 1992 tot 2000 was hij voorzitter van de VvEN. Zijn publicaties gaan over ethiek, politieke filosofie en rechtsfilosofie, over filosofen als Aristoteles, Spinoza, Hume, Kant, Schopenhauer, Mill, Habermas, Nozick en Nussbaum, en over thema’s als liberalisme, paternalisme, egalitarisme en nationalisme. Maar ook beschaafde wraakzucht, de zin van het leven, de Homerische helden, liefde bij Proust, het verschil tussen liefde en oorlog, en emoties in het algemeen en morele emoties in het bijzonder hebben zijn bijzondere aandacht.

Boeken van Frans Jacobs