(+31)040 - 304 60 58

Patrick Lateur

Terug naar overzicht

Patrick Lateur (°1949, Beveren-Leie), classicus, publiceert dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido Gezellegenootschap en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2005 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Eerder vertaalde hij de Ilias en de Odyssee. Voor zijn vertaling van Homeros’ Ilias ontving hij in 2013 de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren. Voor de  vertaling van de Odyssee ontving hij de Nederlands Klassiek Verbond Homerusprijs. 

Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon Helden, 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca, Goden, 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca en Hoeders van de wijsheid, Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen.