(+31)040 - 304 60 58

Herman Vekeman

Terug naar overzicht

Herman Vekeman (19 december 1938 te Grimminge, Oost-Vlaanderen) studeerde katholieke theologie, germaanse filologie, thomistische wijsbegeerte aan het Bisschoppelijk Seminarie te Gent en de Katholieke Universiteit te Leuven. Werd in 1963 tot priester gewijd en promoveerde in 1967 in de Letteren op een proefschrift over het oudste mystieke proza in het Middelnederlands (Beatrijs van Nazareth, 1200-1268).