(+31)040 - 304 60 58

H.E.S. Woldring

Terug naar overzicht

Prof. dr. H.E.S. (Henk) Woldring was tot 26 september 2008 als hoogleraar politieke filosofie verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit en was tevens bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en politieke filosofie’, vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van deze universiteit.

Hij publiceerde vele boeken en artikelen rond een veelheid van thema’s: pluralisme, sociale cohesie, de Franse Revolutie, christelijk sociaal- en politiek denken, vriendschap maar ook, naast een standaardwerk over Karl Mannheim, over Dostoyewski, Shakespeare en Goethe. Van zijn vele maatschappelijke functies zij hier alleen zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer genoemd, namens het CDA van 1999 tot 2007.