(+31)040 - 304 60 58

Nieuws

Verschenen Cornelis Verhoeven - 'Avontuurlijke beschouwingen'

Graag attenderen wij u op het verschijnen van Cornelis Verhoeven, Avontuurlijke beschouwingen. Met een voorwoord van Paul van Tongeren.

Na de voorgaande twee boeken Alledaagse mijmeringen en Kleine denkoefeningen is dit een derde verzameling nooit eerder gepubliceerde essays.

In Avontuurlijke beschouwingen bevinden zich enkele meer uitgewerkte gedachten die de aanzet gaven voor talrijke boeken waarvoor Verhoeven in 1979 de P.C. Hooftprijs voor het essay heeft gekregen.