(+31)040 - 304 60 58

Herman M. van Praag

Terug naar overzicht

Prof. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.
Hij verrichtte veel onderzoek naar de relatie tussen gestoord gedrag en gestoorde hersenfunctie.
In Groningen richtte hij in 1966 de Afd. Biologische Psychiatrie op, de eerste afdeling van dien aard in Europa en in datzelfde jaar het Interdisciplinair Genootschap van Biologische Psychiatrie.
Een tweede gebied dat zijn belangstelling heeft betreft de relaties tussen religiositeit/spiritualiteit en menselijk gedrag. Sinds zijn emeritaat heeft hij voor dit interessegebied meer tijd en publiceert hij daar regelmatig over; tot op deze dag.
Samen met zijn collega Glas richtte hij in 2000 de Stichting Psychiatrie en Religie op, omdat de interesse voor religie binnen de psychiatrie in ons land tot dicht bij het nulpunt was genaderd. Hij is 6 jaar voorzitter geweest van de Section Psychiatry, Spirituality and Religion van de World Psychiatric Association.
Prof. van Praag is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en drager van nog talrijke andere binnen- en buitenlandse onderscheidingen.