Karl Verstrynge

Karl Verstrynge (Brugge, 1973) is sedert november 2006 verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen en de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert over het existentialisme, het Duits Idealisme en godsdienstfilosofische thema's, alsook over media-ethische thema's, in het bijzonder met betrekking tot virtuele media en ethiek. Hij doceert de vakken Media en Ethiek, Filosofie en Ethiek van de technologische cultuur en Ethische Aspecten van de Consumptie en de reclame en de Filosofie van de virtuele media.

Verstrynge is voorzitter van de Redactieraad Kierkegaard Werken.

 
 
Alle auteurs