(+31)040 - 304 60 58

Xavier Meulders

Terug naar overzicht

Xavier Meulders studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen (2011) en aan de Katholieke Universiteit Leuven (2014) waar hij afstudeerde met een dissertatie over het statuut van het waarheidsbegrip in de filosofie van Franz Brentano (1838-1917). Zijn filosofische interesses gaan voornamelijk uit naar de politieke filosofie, vroege fenomenologische wijsbegeerte en middeleeuwse patristiek en scholastiek, in het bijzonder St. Anselmus van Canterbury (1033-1109). Hij is thans betrokken bij het Leuvense Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie Ifese. Beroepshalve is hij actief als bediende in de privésector.