040 - 304 60 58

Piet Gerbrandy

Terug naar overzicht

Piet Gerbrandy (1958) is classicus, dichter en poëziecriticus. Hij vertaalde werk van Quintilianus, Andreas Capellanus, Synesios en Aristoteles, doceert Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en maakt deel uit van de redactie van De Gids. Zijn poëzie is meermalen bekroond.