(+31)040 - 304 60 58

Jan Hoogland

Terug naar overzicht

Prof. Dr. J. (Jan) Hoogland is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente en universitair docent Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met Maarten Verkerk schreef hij het boek ‘Prediker voor Managers’ (2010), Ecclesiastes for Managers - Worldly Wisdom for Executives and Professionals (2018), met Govert Buijs redigeerde hij het boek ‘Ontzuilde bezieling - Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties (2016), tevens redigeerde hij het boek ‘Tevreden met goed onderwijs? - Over de beperkte maakbaarheid van onderwijs’ (2017). Ook is hij hoofdredacteur van het wijsgerig magazine Sojie (sophieonline.nl).