(+31)040 - 304 60 58

Henk Smeijsters

Terug naar overzicht

Henk Smeijsters is andragoog, musicoloog en cultuurfilosoof. Hij werkte als docent, onderzoeker en opleidingshoofd muziektherapie en creatieve therapie aan diverse hogescholen en als lector vaktherapie vanuit Zuyd Hogeschool in samenwerking met andere hogescholen. Sinds zijn emeritaat verdiept hij zich vanuit de optiek van de praktische filosofie in de mens, de maatschappij en de kunst, in het bijzonder de muziek.

Zie ook zijn Wikipedia pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Smeijsters 

Boeken van Henk Smeijsters