(+31)040 - 304 60 58

Bart Labuschagne

Terug naar overzicht

Bart Labuschagne is universitair docent Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij interesseert zich voor de filosofische aspecten van de verhouding tussen (grondslagen van het) recht, religie, politiek en ethiek en heeft hier verschillende publicaties en boeken aan gewijd. Hij maakte een Nederlandse vertaling van en toelichting op Hegels Filosofie van de objectieve geest (2005). Belangstelling heeft hij voor onder andere Plato, Aristoteles, Augustinus, Kant, Hegel, Nietzsche, Scheler, Voegelin en Habermas. Ook verzorgt hij onderwijs over deze en andere grote denkers.