(+31)040 - 304 60 58

Athanasius van Alexandrië

Terug naar overzicht

Athanasius (Grieks: ?θαν?σιος, Athanásios) (Alexandrië, ongeveer 295 – Alexandrië, 2 mei 373) was patriarch van Alexandrië, kerkvader, en wordt vereerd als heilige door de meeste christelijke denominaties die heiligen erkennen. Zijn feestdag is in de Orthodoxe Kerk op 18 januari, in de Rooms-katholieke Kerk op 2 mei en in de Koptisch-orthodoxe Kerk op 15 mei.

Hij maakte nog de hevige christenvervolgingen onder de keizers Diocletianus en Galerius mee. Op 8 juni 328 werd hij tot opvolger van patriarch Alexander gewijd, die hij als secretaris op het Concilie van Nicea had bijgestaan. Hij was een bestrijder van het arianisme, omdat dit door genoemd Concilie veroordeeld was als ketterij.