(+31)040 - 304 60 58

Arthur Kok is verbonden aan Fontys Academy for Creative Industries, waar hij filosofisch onderzoek doet naar de maatschappelijke betekenis van kunst en creativiteit. Hij promoveerde met de monografie ‘Kant, Hegel, und die Frage der Metaphysik’ (Fink, 2013). Enkele recente publicaties zijn ‘Bewegen en bewogen worden: retorisch handelen in taal, beeld en muziek’ (Valkhof, 2021) samen met Gabriël van den Brink, Emanuel Rutten en Heidi de Mare; ‘Reflectie over de relatie tussen kunst en economie’ (TvF, 2020); en hij voerde samen met Thomas Oehl de redactie over het overzichtswerk ‘Objektiver und absoluter Geist nach Hegel: Kunst, Religion und Philosophie innerhalb und außerhalb von Gesellschaft und Geschichte’ (Brill, 2018). Daarnaast is hij sinds 2018 voorzitter van de wijsgerige afdeling van het Thijmgenootschap.