(+31)040 - 304 60 58

Vincent Blok

Terug naar overzicht

Vincent Blok werd geboren op 30 juli 1970 te Scheveningen. In de periode van 1993 tot 1998 studeerde hij Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij schreef een doctoraalscriptie over Der Arbeiter van Ernst Jünger en studeerde in 1998 af. Van 1999 tot 2004 werkte hij aan zijn dissertatie. Tezelfdertijd bekleedde hij een managementfunctie bij Centrum Autisme, een instelling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg die zich richt op de diagnostiek en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis. In 2005 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 'Rondom de Vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger'. Tevens verscheen een handelseditie van zijn proefschrift bij uitgeverij Aspekt BV te Soesterberg. Na zijn dissertatie richt zijn onderzoek zich met name op de verhouding tussen denken en dichten enerzijds en de verhouding tussen het vreemde en het eigene anderzijds. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de confrontatie van filosofie en kunst met de pan-mechanica van het Darwinisme. Sinds augustus 2006 is hij werkzaam als directeur/bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg.