(+31)040 - 304 60 58

Theo Salemink

Terug naar overzicht

Theo Salemink (1946), gepromoveerd in 1981, tot voor enige jaren Universitair Docent aan Tilburg University voor het vak ‘Geschiedenis van maatschappij en kerk’ gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Hij publiceerde over christendom en sociale bewegingen, katholieken en antisemitisme, beeldvorming over islam en boeddhisme. Daarnaast over avant-garde en religie en een monografie over Lucebert. Samen met Leo Salemink publiceerde hij in 2014 Ondankbare grond. Een boerenepos over de geschiedenis van pachtboeren in de Achterhoek en Liemers aan de hand van hun eigen familiegeschiedenis. Het nieuwe boek Vrouwen van het land. Epos van drie dagloonsters (2021) is een vervolg op deze niet-randstedelijke studie.