(+31)040 - 304 60 58

Ronald Blankenborg

Terug naar overzicht

Ronald Blankenborg promoveerde in 2015 op een proefschrift over prosodie en ritme in Homerus, dat in 2019 verschijnt bij Harvard University Press. Hij publiceerde daarnaast over Griekse taalkunde, tragedie en Aristoteles' biologische werken. Hij is als docent Oudgrieks verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als docent klassieke talen aan Marianum Groenlo.

Boeken van Ronald Blankenborg