(+31)040 - 304 60 58

Rinse Reeling Brouwer

Terug naar overzicht

Rinse Reeling Brouwer (1953) is emeritus-hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor theologische hermeneutiek van de Bijbel bij de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam. Op de locaties Kampen en Groningen doceerde hij theologiegeschiedenis. Hij publiceerde onder meer Is het marxisme een messianisme? Theologie in gesprek met Louis Althusser en Walter Benjamin (1981), De God van Spinoza (1998), De handzame Calvijn (2004), Grondvormen van theologische systematiek (2009), Karl Barth and Post-Reformation Orthodoxy (2015) en Eeuwig leven. Agamben en de theologie (2016). Hij werkte samen met Marcel Poorthuis bij de bloemlezingen 25 eeuwen theologie (2017) en De moderne theologen (te verschijnen).