(+31)040 - 304 60 58

Nicolaus Cusanus

Terug naar overzicht

Nikolaus Cusanus werd in 1401 als zoon van de koopman Johann Cryfftz (kreeft) geboren. Na zijn studies in Heidelberg, Padua en Keulen klom hij als priester en geleerde op tot de hoogste rangen van het publieke leven in zijn tijd; concilielid in Basel, legaat van de paus in Duitsland, kardinaal van de roomse kerk, bisschop van Brixen, vicaris-generaal in Rome.
Nikolaus Cusanus was de aanzienlijkste filosoof van de 15e eeuw. Hij was de eerste, die onderwees over de oneindigheid van de wereld, wat de overgang naar de wiskundige wetenschap van de nieuwe tijd betekende. 
Hij schiep een wereldbeeld, dat door de wetenschap van de moderne tijd - van Copernicus tot Einstein -als juist werd bevestigd.
Hij stierf in 1464 in Italië. Zijn lichaam rust in Rome, zijn hart in het door hem gestichte St.-Nikolaus-hospitaal in Bernkastel-Kues. 
In het jaar 2001 vierde Bernkastel-Kues de 600e verjaardag van de belangrijkste zoon van de stad.
Gedurende het hele jaar vonden evenementen plaats, die op een of andere manier te maken hadden met het leven en het werk van deze grote persoonlijkheid