(+31)040 - 304 60 58

Nico Marsman

Terug naar overzicht

Drs. Nico Marsman (1953) behaalde in 1974 zijn akte als volledig bevoegd onderwijzer aan de Pedagogische Academie te Leeuwarden. Na zijn militaire dienst in 1975 studeerde hij tot zijn kandidaats in 1978 algemene theoretische pedagogiek en daarna filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Leibniz Universiteit te Hannover. In Hannover studeerde hij van 1980 tot 1984 acht semesters filosofie en sociologie onder meer bij Oskar Negt en Peter Brückner. In 1984 behaalde hij het Nederlands doctoraal examen wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen met als bijvakken geschiedenis van de filosofie en onderwijskunde.
Hij heeft vervolgens gewerkt als projectleider, beleidsmedewerker informatisering en docent aan de Hanzehogeschool Groningen en rechtsvoorgangers en de Hogeschool Haarlem (SOSA). Hij participeerde van 2003 tot 2007 in de kenniskring van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Hij is bovendien actief geweest in verschillende medezeggenschapsraden van de Hanzehogeschool. Op het ogenblik is hij werkzaam als docent aan de Academie voor Sociale Studies, opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk van de Hanzehogeschool Groningen. Hij woont samen met Margriet Jonkman in de binnenstad van Groningen.

Boeken van Nico Marsman