(+31)040 - 304 60 58

Menno Rol is wetenschapsfilosoof en econoom, gepromoveerd in de filosofie van de economie. Hij is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, faculteiten gedrags- en maatschappijwetenschappen, en UCG waar hij wetenschapsfilosofie doceert.