(+31)040 - 304 60 58

Marcel Sarot

Terug naar overzicht

Marcel Sarot (1961) is hoogleraar fundamentele theologie aan de School of Theology (TST) van Tilburg University, voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en permanent diaken in het aartsbisdom Utrecht. Hij promoveerde in 1992, waarna hij tot 2012 godsdienstwijsbegeerte doceerde aan de Universiteit Utrecht. Hij was onder meer hoofdredacteur van NTT Journal for Theology and the Study of Religion, directeur van onderzoeksschool NOSTER en decaan van TST. Publicaties: De goddeloosheid van de wetenschap (Zoetermeer 2006), Religie in de spiegel van het kwaad (Almere 2012), Belijdenis en katholiciteit (Tilburg 2014).