(+31)040 - 304 60 58

Louk Fleischhacker

Terug naar overzicht

Louk Fleischhacker was al vroeg geïnteresseerd in fysica. Op jonge leeftijd bouwde hij reeds electronische apparaten en het lag dus voor de hand dat hij natuurkunde ging studeren. Al voor zijn kandidaatsexamen ontdekte hij de wiskunde en daarin studeerde hij uiteindelijk ook af, met als bijvakken logica en filosofie. Toen zijn promotor prof. H.B. Curry terugging naar Amerika, besloot Fleischhacker in de filosofie van het wiskundig denken te promoveren bij prof. J.H.A. Hollak. In 1969 kwam hij in Enschede terecht, om daar zijn ware passie te beoefenen: de fundamenten van het mathematisch denken.

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk