(+31)040 - 304 60 58

Louis Logister

Terug naar overzicht

Louis Logister is als docent filosofie verbonden aan de Universiteit van Twente en als onderzoeker verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg.

De auteur is filosoof en gespecialiseerd in de filosofie van het Amerikaans pragmatisme en in ethiek en politieke filosofie. Hij publiceerde o.a. over de filosofie van John Dewey en over de legitimiteit van niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

Boeken van Louis Logister