(+31)040 - 304 60 58

Dr. J. Sagel (1930) is de auteur van een aantal publicaties op het gebied van de chemische analyse van geneesmiddelen en de geneesmiddelenwetgeving.

Jan Sagel bezocht het hoofdstedelijke Barlaeus Gymnasium en studeerde na het eindexamen farmacie aan de Universiteit van Amsterdam. Reeds tijdens zijn studie hield hij zich daarnaast met filosofische vraagstukken bezig.