(+31)040 - 304 60 58

Ike Kamphof

Terug naar overzicht

Dr. Ike Kamphof is als universitair docente in de esthetica en filosofie van de (media)cultuur verbonden aan de Universiteit van Maastricht.

Kamphof promoveerde aan de Katholieke Universiteit van Leuven op het proefschrift 'De twijfel van Lyotard. Over het sublieme als een gevoel van deze tijd', waarin de opvattingen van Kant over de esthetische verhouding tot de wereld al een grote rol speelden.