(+31)040 - 304 60 58

Dr. Henri Krop (1954) studeerde theologie en filosofie in Leiden. In 1987 promoveerde hij op een proefschrift over de visie van de middeleeuwse denker Johannes Duns Scotus op de verhouding tussen theologie en filosofie. Ook publiceerde hij over de rationaliteit van de theologie in heden en verleden. Vanaf 1988 is hij werkzaam als universitair docent geschiedenis van de wijsbegeerte werkzaam aan de Erasmus Universiteit. In zijn onderzoek gaat zijn belangstelling vooral uit naar de ontwikkeling van de wijsbegeerte in Nederland. In 2002 verscheen van hem een becommentarieerde vertaling van Spinoza.

Boeken van Henri Krop