(+31)040 - 304 60 58

Dineke Houtman

Terug naar overzicht

Alberdina (Dineke) Houtman (1956) studeerde Semitische talen en culturen in Groningen en Jeruzalem. Haar proefschrift, dat handelde over halachische literatuur, schreef ze aan de Universiteit van Utrecht. Daarna verkaste ze naar het Targoem-team van professor Johannes de Moor in Kampen. Aan de Theologische Universiteit Kampen en haar rechtsopvolger de Protestantse Theologische Universiteit werkte ze achtereenvolgens als postdoc en docente Judaïca, later gecombineerd met een bijzonder hoogleraarschap gericht op de relaties tussen Jodendom en Christendom. Sinds haar vervroegde pensioen in 2020 werkt ze aan de afronding van een langlopend project over de Targoem van Jesaja.