(+31)040 - 304 60 58

Chris Bremmers

Terug naar overzicht

Dr. Chris Bremmers (1952) is universitair docent wijsgerige ethiek aan de Faculteit der Filosofie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkt vooral op het terrein van de hedendaagse fenomenologisch georiënteerde wijsbegeerte.