(+31)040 - 304 60 58

Prof. dr. A.P. Bos sr. is emeritus hoogleraar in de antieke en patristische filosofie aan de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op de filosofie van Aristoteles en op de gnostiek van de vroeg-christelijke periode.