vertaling én fotografische herdruk van het origineel
Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen
de daoïstische levenskunst van Zhuangzi