Wordt het bericht niet goed weer gegeven klik dan hier voor de webversie.
 

Geen verzendkosten in Nederland en België!Uitgeverij Damon Tel: 040 - 304 60 58
Postbus 1650 info@damon.nl
5602 BR Eindhoven www.damon.nl
Nieuwsbrief DAMON - Laatste kans: € 5 korting op toptitels!


Graag attenderen wij u nogmaals op de kortingsactie van de maand juli. In deze maand ontvangt u € 5 korting op onderstaande titels. Let op: dit kan dus nog tot aanstaande maandag.
De boeken met €5 korting zijn verkrijgbaar bij uw (online) boekhandel of via www.damon.nl

Zwervend met Zhuang Zi
Wegwijs in de taoïstische filosofie
René Ransdorp

Bestel nu met € 5 korting!
De hele maand juli 'Zwervend met Zhuang Zi' van € 24,95 voor € 19,95
Actienummer is 904-10207

De taoïstische wijsgeer Zhuang Zi (circa 370-290 v.Chr.) wordt door velen als de meest oorspronkelijke Chinese denker beschouwd. Hij staat bekend om zijn sprankelende denk- en schrijfstijl en wordt in China tot op de dag van vandaag bestudeerd en becommentarieerd.
'Zwervend met Zhuang Zi' is bedoeld als wegwijzer in de taoïstische filosofie en als een toegankelijk leesboek. Aan de hand van tekstfragmenten wordt de lezer meegevoerd langs de hoofdpaden van Zhuang Zi's filosofische zwerftocht. Deze doorkruist vele thema's waarover ook in de westerse filosofie is nagedacht: het oorsprongsmysterie, de menselijke conditie, de grenzen van de menselijke kennis en taal, de deugd, de kunst van het leven en de houding t.a.v. de dood. Het boek, dat ook regelmatig inhaakt op de kernideeën van Lao Zi, is geïllustreerd met voorbeelden uit de Chinese schilderkunst en kalligrafie die een typisch taoïstische gemoedsstemming oproepen.
Wie het taoïstisch gedachtegoed wil gebruiken als inspiratiebron voor filosofische bezinning, voor reflectie op onderwijs en organisatie - of meer van de Chinese cultuur wil begrijpen - heeft aan Zwervend met Zhuang Zi een uitstekende inleiding.

Bestel nu »

Isbn 978 90 5573 825 0 | € 19,95 | inkijkexemplaar »


Belijdenissen, [Confessiones]
Aurelius Augustinus
Vertaler: Wim Sleddens i.s.m. het Augustijns Instituut

Bestel nu met € 5 korting!
De hele maand juli de 'Belijdenissen' van € 39,90 voor € 34,90
Actienummer is 904-10208

De 'Belijdenissen' van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de 'Belijdenissen' roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
Wanneer Augustinus zijn 'Belijdenissen' schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de 'Belijdenissen' er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen.

Bestel nu »

Isbn 978 90 5573 915 8 | € 34,90 | inkijkexemplaar »


Platoonse liefde
het Symposium en de Phaedrus van Plato
Vertaald en toegelicht door Charles Hupperts

Bestel nu met € 5 korting!
De hele maand juli 'Platoonse liefde' van € 32,90 voor € 27,90
Actienummer is 904-10206

Er is geen filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben eros als thema, het 'Symposium' en de 'Phaedrus'. In beide werken is eros echter niet het enige thema. Het 'Symposium', misschien wel het meesterwerk van Plato, heeft ook de erotische en intellectuele houding van zijn leermeester Socrates als onderwerp en in de 'Phaedrus' wordt door Plato een verband aangebracht tussen eros en de ware vorm van retorica. Beide werken behoren filosofisch gezien tot de belangrijkste dialogen van Plato, die centrale aspecten van zijn denken weergeven.
Plato maakt in beide werken een diepgaande analyse van wat eros inhoudt. In zijn ogen is eros niet alleen maar een verlangen naar iemand anders. Eros is een innerlijke kracht die mensen doet scheppen en waardoor zij in staat worden gesteld onsterfelijk te worden. Bovendien is eros datgene waardoor mensen geluk kunnen bereiken en wat ons bij uitstek in contact brengt met de goddelijke wereld.
Eros is ook onlosmakelijk verbonden met schoonheid. Dit moet wel de reden zijn waarom het 'Symposium' en de 'Phaedrus' tot zijn meest indrukwekkende en mooiste dialogen en tot de hoogtepunten van de westerse literatuur gerekend kunnen worden.

Bestel nu »

Isbn 978 94 6036 223 1 | € 27,90 | inkijkexemplaar »Graag attenderen wij u ook op:

                   


Bestel deze en andere boeken op de website van Uitgeverij Damon.

Hebt u vragen? Onze klantenservice beantwoordt die graag en vakkundig.
U kunt altijd contact opnemen via 040-3046058 of info@damon.nl

Met hartelijke groet,
Uitgeverij DAMON


© 2013-2017 Uitgeverij Damon


Afmelden