Vertalingen
Verschenen in de serie: Marginalia-reeks'De leek over de geest' (1450) behoort tot de sleutelgeschriften van de vroegmoderne filosoof Nicolaus Cusanus (1401-1464).In dit werk probeert Cusanus de...
€ 17,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In De landweg weet Heidegger op basis van eigen herinneringen een hele belevingswereld te concentreren rondom een werkelijk bestaand weggetje in de nabijheid...
€ 9,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In deze band worden twee teksten van Martin Heidegger gepresenteerd. In 'Over het wezen van de grond' behandelt Heidegger de problematiek van de wijsgerige...
€ 12,90
Verschenen in de serie: Marginalia-reeksOnder de dertien brieven die op naam van Plato zijn overgeleverd, wordt de zevende algemeen beschouwd als authentiek. Voor de kennis van Plato's werk en de...
€ 14,90
Verschenen in de serie: Marginalia-reeksParmenides van Elea, een fascinerend en geheimzinnig filosoof uit de 6e eeuw vC, heeft de reputatie de aartsvader van de westerse metafysica te zijn. Maar met...
€ 24,90
Verschenen in de serie: Marginalia-reeksBinnen het gigantische oeuvre van Aurelius Augustinus (354-430), is het werk dat hier in vertaling wordt aangeboden, op het eerste oog niet meer dan een...
€ 15,90
Een intensieve uitwisseling van ervaringen en ideeën van twee volstrekt tegengesteld geaarde genieën. De schrijver en natuurwetenschapper Goethe (1749 - 1832) leeft in zijn waarnemingen van de...
€ 34,00
Verschenen in de serie: Aristoteles-uitgavenDe Poetica van AristotelesIn de Oudheid zelf en gedurende een groot deel van de Middeleeuwen bleef Aristoteles' tractaatje 'Over poëzie' een curieuze...
€ 19,90
Items 101 tot 108 van 108 7 8 9 10 11