Tatoeage van de ziel
Persoonlijke beschouwingen over Aziatische religies
Tatoeage van de ziel
€ 29,90
Auteur :
Paul van der Velde
ISBN:
9789460361975
Verschenen:
30-10-2014
Omvang:
224 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Leverbaar:
Uitverkocht
Inkijkexemplaar
Recensie

In: De Volkskrant, 25 juli 2015
"De rode draad is een fascinatie voor Indiase religieuze esthetiek. Als 12-jarige schooljongen in de Peel werd hij gegrepen door een afbeelding van het bronzen beeld van Shiva Nataraja, 'De Dansende Shiva', uit het Rijksmuseum. Die voorliefde voor de esthetiek van beelden, teksten en dansen deelt hij met hindoes en boeddhisten in hun biotoop, maar niet met westerse bekeerlingen. Als Tatoeage van de ziel iets inzichtelijk maakt, is het hoe sterk Aziatische religies ter plekke afwijken van de geëxporteerde versies ervan, producten van kleine interne verzetsbewegingen uit de 19de eeuw.
(...)
Tatoeage van de ziel is nochtans geen afrekening met westerse mensen op Aziatische paden, eerder een pleidooi voor twijfel, onzekerheid en de kunst van het afstand nemen - stepping out, in de woorden van Ron Grimes. Westerse atheïsten die allergisch reageren op alles wat niet meteen wetenschappelijk te verklaren is, doen zijn wenkbrauwen evenzeer fronsen als westerlingen die hun kerken hebben verlaten om hymnen te gaan zingen bij Tibetaanse monniken."
Olaf Tempelman

In: De Roerom, april 2015
"Het is een verzameling artikelen waarin hij vertelt over persoonlijke ervaringen met het hindoeïsme en boeddhisme in India en Nederland. Hij combineert daarin sterke persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid met een sceptische afstand."
Jef de Schepper

In: Trouw, 8 april 2015
"Eindelijk weer eens een religieboek vol mooie, interessante en gewaagde zinnen."
(...)
"‘Maar dat is meer iets voor bij een glas wijn’, zegt de auteur enkele keren als hij op het punt staat zijn mening over een religieus fenomeen te geven. Gelukkig heeft hij in dit boek heel vaak zijn mond juist niet gehouden en komen we iets te weten over ‘de mens achter de wetenschapper’ (wat welbeschouwd een rare uitdrukking is). Hij vertelt mooie verhalen over ‘het uitschelden van Shiva’ in Zuid-India, zijn oefeningen in de dansvorm Bharata Natyam, zijn fascinatie voor de dansende Shiva Nataraja. In die zin is dit boek ‘een wijntje drinken met professor Van der Velde’. 
Wolter Huttinga

In: NBD BIBLION, maart 2015
"Een mooi verzorgde uitgave met een vaak orginele benadering, persoonlijke ervaringen, beschrijvingen en analyses van de Aziatische religies hindoeïsme en boeddhisme in veel van hun aspecten."
(...)
"Een origineel en indringend egodocumeny van een betrokken kenner. Een gelukkig alternatief voor de overvloed aan esoterische en zweverige literatuur over oosterse godsdiensten."
Drs. C.J.G. v.d. Burg

In: Volzin, maart 2015
"Van der Velde doet wat hij in zijn voorwoord belooft en dat is een persoonlijk beschouwing leveren over de Aziatische religies, over de verschillende culturele uitingen daarvan en over hoe dit alles hem heeft beïnvloed. Tatoeage van de ziel biedt een evenwichtige kijk op kleurrijke ervaringen, vergaarde kennis en fascinatie voor religie. Van der Velde schuwt het niet om soms een mening te geven, maar hij voelt duidelijk niet de behoefte om iets te betogen." 
Jeroen Schalk


Op: http://www.zinweb.nl/blog/2015/01/29/recensie-tatoeage-van-de-ziel  januari 2015

"Het mooie van dit boek is dat het de reis optekent van iemand, een mens die heel dicht bij ons staat. Heel Nederlands en misschien wel 'gewoon' te noemen, een jongen die opgroeide in Brabant en vervolgens in Utrecht ging studeren. Van vlees en bloed, zonder fanatieke overtuigingen. Maar wel iemand die zijn interesse achterna ging, en door die reis voor ons op te schrijven ons ook een kijkje geeft in de wereld die hij ontdekt heeft.
Een bijzonder boek. Heel prettig leesbaar, of het nu gaat om de tentamens die hij afneemt in een stoffig zolderkamertje met een stoffige professor die hem meeneemt de diepte in van onleesbare poëzie, of op reis naar de stad van de demonenkoning Kamsa. 
Het is boeiend, niet om al die losse onderwerpen, die verhalen en inzichten die langs de weg voor het oprapen bleken. Nee, het is juist een prachtig boek omdat het zo persoonlijk is, zo eerlijk en open verteld zonder belerend te worden, dat je de informatie opneemt en de afzonderlijke Aziatische religies die de revue passeren gaan leven."
Nicole des Bouvrie

Aantal:
Tatoeage van de ziel

Als godsdienstwetenschapper en indoloog houdt Paul van der Velde zich bezig met religie als menselijk verschijnsel. Of wat mensen geloven ‘echt waar’ is, en of je het als onderzoeker ook gaat geloven is van minder belang. Wat mensen binnen hun religieuze overtuigingen doen, daar is het godsdienstwetenschappelijk onderzoek om te doen, zo stelde Van der Velde. Maar na jaren van onderzoek naar het gedachtegoed van en de vele reizen door Azië, voldeed deze positie niet meer.

In Tatoeage van de ziel laat de auteur zien welke gedachten en voorstellingen van Azië zijn dagelijks leven zijn gaan vormgeven, zonder dat hij zichzelf als een bekeerling tot het hindoeïsme of boeddhisme beschouwt. Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn ondermeer: hoe hindoes in bronzen beelden hun goden zien, hoe de goden soms volkomen onverantwoord met de wereld en de mensen lijken te spelen, hoe literaire esthetica uit Azië het dagelijks leven kan gaan kleuren en hoe intensieve deelname aan de Aziatische culturen sporen nalaat in de ziel.

Radio intervieuw
Zondag 1 februari van 14.00-15.00 en dinsdag 3 februari van 19.00-20.00 uur zendt Radio Kik een interview met Paul van der Velde uit. U kunt het interview beluisteren tot 1 februari 2016: www.radiokik.nl