Synesios, Dans die het heelal omkranst
Negen hymnen aan de Ene
Synesios, Dans die het heelal omkranst
€ 14,90
Auteur :
Synesios van Kyrene
Vertalers :
Piet Gerbrandy, Vincent Hunink
ISBN:
9789463400183
Verschenen:
29-09-2016
Omvang:
96 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: NBD Biblion, november 2016
"Naast vele brieven zijn ook negen hymnen overgeleverd, die mogelijk in een cultische context gezongen konden worden. Deze zijn nu door de bekende dichter en classicus Piet Gerbrandy fraai vertaald en van een heldere inleiding voorzien. Een aanwinst!"
E.A. Hemelrijk

Aantal:
Synesios, Dans die het heelal omkranst

Verschenen in de serie Monobiblos
Deel 3

Vertaald en toegelicht door Piet Gerbrandy
Onder redactie van Vincent Hunink

Hoe zou je het mysterie van het universum, dat een goddelijke oorsprong heeft, beter kunnen oproepen dan in liederen die de eeuwige kosmische ritmes als het ware reproduceren? Dat moet althans de drijfveer geweest zijn die Synesios van Kyrene (ca. 370-413) ertoe heeft gebracht zijn diepste gedachten over god en mens, geest en ziel, energie en materie neer te leggen in negen hymnen. 

Synesios, christen en neoplatoons filosoof, leerling van Hypatia van Alexandrië, werd in een uitermate roerige tijd bisschop, in de hoop in die hoedanigheid nog iets voor zijn land te kunnen betekenen. Toen hij in 413 uitgeput stierf, liet hij een omvangrijk oeuvre na van brieven, redevoeringen en filosofische beschouwingen, maar binnen dit geheel vormen de swingende en beeldende hymnen het kloppend hart.