Platoonse liefde
het Symposium en de Phaedrus van Plato
Platoonse liefde
€ 32,90
Vertaler :
Charles Hupperts
ISBN:
9789460362231
Verschenen:
07-04-2016
Omvang:
304 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave met leeslint
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Stem van het boek, juni 2016
"De vertaling is zonder meer correct, in seksuele terminologie niet versluierd, maar blijft que ritme een beetje stroef. Tenslotte: het boek is mooi ingebonden (harde kaft) en twee leeslinten vergemakkelijken het lezen."

In: NBD Biblion, juni 2016

"In een mooie gebonden uitgave zijn twee van de bekendste dialogen van de Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr.) op voorbeeldige wijze voor een Nederlands publiek toegankelijk gemaakt. 'Het Symposium' geldt als Plato's meesterwerk en de 'Phaedrus' is nauwelijks minder bekend; beide behelsen filosofische gesprekken over de liefde (eros), waarin Plato's leermeester Socrates een belangrijke rol vervult. De vertaling van de Amsterdamse classicus en filosoof Charles Hupperts is eenvoudig, helder en soepel; een genoegen om te lezen. De inleiding op het denken van Plato en Socrates en op beide werken, en de uitvoerige verklarende aantekeningen bij de tekst, maken dit boek een feest om te lezen voor ieder die interesse heeft in de antieke filosofie en het denken over de liefde."
E.A. Hemelrijk

Aantal:
Platoonse liefde

Vertaald en toegelicht door Charles Hupperts

Er is geen filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben eros als thema, het Symposium en de Phaedrus. In beide werken is eros echter niet het enige thema. Het Symposium, misschien wel het meesterwerk van Plato, heeft ook de erotische en intellectuele houding van zijn leermeester Socrates als onderwerp en in de Phaedrus wordt door Plato een verband aangebracht tussen eros en de ware vorm van retorica. Beide werken behoren filosofisch gezien tot de belangrijkste dialogen van Plato, die centrale aspecten van zijn denken weergeven. 

Plato maakt in beide werken een diepgaande analyse van wat eros inhoudt. In zijn ogen is eros niet alleen maar een verlangen naar iemand anders. Eros is een innerlijke kracht die mensen doet scheppen en waardoor zij in staat worden gesteld onsterfelijk te worden. Bovendien is eros datgene waardoor mensen geluk kunnen bereiken en wat ons bij uitstek in contact brengt met de goddelijke wereld. 

Eros is ook onlosmakelijk verbonden met schoonheid. Dit moet wel de reden zijn waarom het Symposium en de Phaedrus tot zijn meest indrukwekkende en mooiste dialogen en tot de hoogtepunten van de westerse literatuur gerekend kunnen worden.