Levenskunst
Bevriend raken met jezelf en de ander
Levenskunst
€ 22,90
Auteur :
Dick Kleinlugtenbelt
ISBN:
9789055739868
Verschenen:
01-04-2010
Omvang:
288 pagina's
Uitvoering:
Genaaid / Gebrocheerd
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Tijdschrift voor Filosofie 73 (2011) 2
Dit boek onderscheidt zich van de meeste andere publicaties over levenskunst omdat het duidelijk de intentie heeft hulp te bieden om zoiets als levenskunst in de praktijk te brengen, individueel of in groep. Ook wil het, zoals wel vaker in dit soort publicaties, komaf maken met de schijn dat levenskunst iets zou zijn wat typisch is voor een hyperindividualistische samenleving en dat meer bepaald door veel aandacht te schenken aan het thema vriendschap. Daar wordt op het einde zelfs nog een apart hoofdstuk aan gewijd.
Dat betekent niet dat het betoog niet theoretisch onderbouwd is of niet vertrekt van een aantal voor de levenskunst typische filosofen. Maar er wordt bij die denkers (Socrates, Aristoteles, de stoa, Augustinus en Montaigne) vooral gekeken welke antwoorden bij hen te vinden zijn op eenzelfde reeks vragen: over welke soort omgang met het zelf en de ander gaat het?, welk soort kennis wordt er gebruikt?, hoe wordt het zelf er getypeerd?, wat wordt er uiteindelijk beoogd? en wat biedt de betreffende denker ons in verband met het thema vriendschap? Ook worden er een of meerdere oefeningen voorgesteld die individueel of in groep in verband met de aan bod gekomen inzichten kunnen worden gedaan. En elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen die eveneens dienst kunnen doen om alles te verwerken of verder uit te diepen. (...)
Dit boek lijkt dus heel geschikt voor iedereen die meer van levenskunst verwacht dan alleen maar een erg theorie. Het kan verder inspirerend werken voor wie er op en of andere manier in groep iets mee wil doen. Misschien nog beter: het lijkt vooral interessant voor iedereen die aan levensverdieping wil doen. Zelfs het religieuze wordt daarbij niet uit de weg gegaan, al is 'God' hier vanzelfsprekend niet zomaar de God van de traditionele godsdiensten.
Philippe Lepers


Narthex, jrg.11, nr2
"Het boek dat Kleinlugtenbelt heeft geschreven is het meest toegankelijke op het gebied van filosofie als levenskunst dat ik tot nu toe heb gelezen."
Tuur de Beer

In: De Leeswolf, 2010, jrg.16 nr.6
"Met voorliggend handboek wil Dick Kleinlugtenbelt, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en daarnaast trainer in socratische gespreksvoering en moreel beraad, de praktische aspecten uit die eeuwenoude filosofische traditie inzetten om ons te helpen met de moeilijke kunst die leven heet."
(...)
"Dick Kleinlugtenbelt heeft ons veel behartigenswaardige zaken te vertellen en heeft met zijn boek niet de modieuze pretentie om experimentele wetenschap van het geluk of de vriendschap te bedrijven, met 'geluksenqu?tes' en zelfs 'geluksprofessoren'.
Hedwig Billiet

Op: http://www.humanistischverbond.nl/diensten/index.html, 2010
Wat het boek van Kleinlugtenbelt zo waardevol maakt is dat hij in de bespreking van de verschillende filosofen de praktijk op de voorgrond zet. In elk hoofdstuk wordt naast de aandacht voor het levensverhaal van de betreffende filosoof en de essenti?le punten van diens levenskunstopvatting, uitgebreid stilgestaan bij een oefening uit die traditie. Zulke oefeningen kunnen wij vandaag de dag ook in ons eigen leven inpassen. Daarnaast staat Kleinlugtenbelt bij elke hoofdstuk kort stil bij de opvatting van vriendschap die een bepaalde filosoof heeft. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal prikkelde vragen waarover in een groep van gedachten gewisseld kan worden.Met het boek van Kleinlugtenbelt is er weer een inspirerend en degelijk doorwrocht boek over de levenskunst verschenen. Een boek dat ook voor geestelijk verzorgers zeer interessant is. Ook zij kunnen inspiratie putten uit dit boek wanneer het gaat om het begeleiden van mensen die in heel specifieke omstandigheden - vaak gedwongen - bezig gaan met de omgang met zichzelf. Daarin komen immers ook vragen aan bod als: Wanneer leg je je bij iets meer? Wanneer ben je een goede leerling van je ervaringen? Wat weten emoties? Hoe om te gaan met emoties? Deze en andere vragen worden door Kleinlugtenbelt op een degelijke en inspirerende wijze behandeld. Niet om een antwoord op te formuleren, maar om te laten zien hoe je met dergelijke vragen kunt leven, hoe ze een ingang vormen voor het ontdekken en beoefenen van de eigen levenskunst.
Martijn Rozing

Aantal:
Levenskunst

De levenskunst is terug. Dat heeft te maken met de situatie waarin we leven. We hebben ons losgerukt uit de beknellende banden van het religieuze, het politieke, het traditionele, het sociale en het economische. Het sociale lijkt gestold in allerlei maatschappelijke en dienstverlenende organisaties. De levenskunst wil de aandacht voor de persoon herstellen en het vriendschappelijke in de verhoudingen. De religieuze ervaring is opgedroogd in godsdienstige waarheden. Ze zoekt naar nieuwe levenskracht. De geldmarkt implodeerde. Ze lijkt niet in staat het vanzelfsprekende vertrouwen te herstellen.
De moderne mens is naarstig op zoek naar nieuwe relatievormen, zowel met zichzelf als met zijn omgeving. Wij ogen als rondvliegende meteoren zonder bindingen. Velen raken de grip op hun druk bezette zelf kwijt. We hebben moeite om betekenisvolle relaties met onszelf en met anderen aan te gaan. Dat is één van de kernproblemen van onze moderne tijd. De levenskunst dankt haar bestaan aan deze situatie. Ze reikt mogelijkheden aan om de zelfrelatie te versterken en waardevolle verbindingen aan te gaan. Levenskunst is de zorg voor een beheerste en bevriende relatie met onszelf en met anderen. Welke omgang met het zelf en de ander stimuleert de levenskunst? Wat is het zelf? Welke levenskunsten of oefeningen zijn bruikbaar? Welke ethische arbeid wordt in zo'n oefening verricht? Wat is vriendschap? Deze vragen worden in het middendeel van dit boek beantwoord met Socrates, Aristoteles, de Romeinse Stoa, Augustinus en de Montaigne. Het inleidende deel behandelt de filosofie en bouwstenen van de hedendaagse levenskunst. Het slotdeel gaat over levenskunstethiek en een herwaardering van het centrale thema van dit boek: vriendschap.
Het boek is een lees- en leerboek, bedoeld voor iedereen met belangstelling voor levenskunst en vriendschap, voor docenten en studenten, studie- en cursusgroepen, filosofen en andere geïnteresseerden.