Burger van de wereld
Burger van de wereld
€ 22,50
Auteur :
Ulrich Libbrecht
ISBN:
9789460361449
Verschenen:
01-12-2011
Omvang:
310 pagina's
Uitvoering:
Paperback
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Aantal:
Burger van de wereld

De auteur propageert een eenheid van oosters en westers denken.

In zijn comparatieve benadering streeft hij naar een integratie van oosters- en westers denken. Crisisverschijnselen in de westerse cultuur kunnen niet worden opgelost door een eenzijdige gerichtheid op het oosterse denken. Maar een integratie van beide in een algemeen denkmodel kan wellicht helpen om een vernieuwde filosofie op te bouwen.
Dit boek is een toegankelijke variant op de drie delen Inleiding Comparatieve Filosofie die eerder bij Van Gorcum verschenen.

Inhoud
1.    Culturen zijn oppervlaktestructuren    9
2.    Vergelijking van culturen    17
3.    Op zoek naar een dieptestructuur    20
4.     Op zoek naar een coördinatenstelsel    23
5.     Gebonden en vrije energie    27
6.     Twee vormen van informatie    32
7.     Ontologische Status: worden, zijn, niet-zijn, *zijn    62
8.     De drie fundamentele wereldbeelden    76
9.     Epistemologie    85
10.    De communicatieve situatie    94
11.    Submodellen    112
12.    Wereldbeschouwingen in het licht van het Model    116
13    Dynamiek van het systeem: de zes dynamische relaties    157
14    Het hart van het Model: Beatitudo    279
15    Dynamisering van het Model: de zin van de Tijd    293