Augustinus modern en postmodern gelezen
Vijf filosofische interpretaties
Augustinus modern en postmodern gelezen
€ 17,90
Auteurs :
Ben Vedder, Marije Hage, Onno Zijlstra, Renée van Riessen
ISBN:
9789055739622
Verschenen:
20-07-2009
Omvang:
144 pagina's
Uitvoering:
Genaaid / Gebrocheerd
Leverbaar:
Uitverkocht
Inkijkexemplaar
Recensie

Tijdschrift voor filosofie, jrg.73 2011
"De auteurs van de bundel baseren hun tekst in de meeste gevallen niet alleen op hun kennis van de besproken twintigste-eeuwse auteur, maar ook op een eigen lectuur van het werk van Augustinus. Daardoor ontstaan er soms interessante discussies en wordt duidelijk hoe de besproken hedendaagse interpretaties afstand nemen van (misschien niet religieuze interpretatie, maar wel van) de christelijke identificatie van een aantal grote thema's van Augustinus' denken, zoals: verlangen en zin, uniciteit en nieuwheid, geloof en rede, interpretatie en betekenis, tijd en bewustzijn."
Paul van Tongeren

Op: boekhandelwesterhof.nl
"De geleerde betogen bieden veel meer dan ik hier kan aangeven, en ze vragen veel van de lezer, dat wil ik graag benadrukken. Het boek is mijns inziens dan ook uitsluitend bestemd en bedoeld voor wie ge?nteresseerd is in een aantal aspecten van Augustinus' denken. Hij was, is en blijft een fenomenaal begenadigd auteur, en niet voor niets worden veel van zijn boeken in uitstekende vertalingen ook bij deze uitgevrij Damon uitgegeven."
Jenno Sijtsma

In: Vox Voetianorum, jrg.34, nr.1, november 2010
"over Augustinus is het laatste woord nog niet gezegd. Augustinus modern en postmodern gelezen laat ons zien dat zelfs de grootste seculiere denkers diep be?nvloed zijn door zijn denken. Dat zet hopelijk ons ook aan het lezen van zijn boeken, waarvan er steeds meer in het Nederlands verschijnen. De Belijdenissen is hiervan wel een van de belangrijkste. Dit boek verdient dan ook een warme aanbeveling."
Peter Wijnberger

In: Samen Kerk, september 2010
"Toegegeven, deze bundel is niet eenvoudig en 'verheldert' de denker Augustinus aan de hand van nog complexere hedendaagse denkers. Maar op elke bladzijde legt dit boek getuigenis af van het verlangen naar werkelijk denken, naar een radicaal persoonlijk Godsgeloof, naar een kennis van het eigen innerlijk dat onbarmhartig de donkere zijde ervan blootlegt. Dat Augustinus nog steeds aan die voorwaarden weet te voldoen, is zonder meer verbazend."
Marcel Poorthuis

In: Augustijns Forum, 2010
"De bundel is een mooi initiatief en biedt een interessante mogelijkheid om een breder publiek kennis te laten maken met enkele belangrijke filosofen uit de twintigste eeuw, in het bijzonder hoe zij zich door Augustinus hebben laten be?nvloeden."
Hans van Reisen

In: Amstelodamare, jrg.32, nr.3
"De bundel is zeer interessant om door te lezen. De bundel wordt vooral interessant als u een beetje kennis hebt van Augustinus zelf en liefst ook van de hoofdlijnen van twintigste-eeuwse filosofie."
Bart van Vliet

In: Benedictijns Tijdschrift 2009/4
"Bert Blans maakte een mooie lijst voor deze A-portretten d.m.v. een boeiend historisch overzicht van zijn doorwerking. Alle auteurs zijn verbonden aan Nederlandse univerisiteiten."

In: Christelijk weekblad 14 augustus 2009
"Opvallend dat een denker uit de vierde eeuw op dit moment steeds meer in de belangstelling staat. Aan de hand van hedendaagse filosofen als Jaspers, Derrida en Hannah Arendt schetsen (godsdienst)filosofen moderne en post moderne portretten van Augustinus. Moderne filosofen gaan uit van klassieke vragen, de postmodernen interpreteren Augustinus ook met het oog op zijn emoties en twijfels."

Aantal:
Augustinus modern en postmodern gelezen

UITVERKOCHT

Filosofische interpretaties door Heidegger, Arendt, Jaspers, Derrida en Lyotard.

Augustinus trekt momenteel de aandacht. Dat is opmerkelijk voor een denker uit de vierde eeuw na Christus. Wie zijn boeken leest, ontmoet niet alleen een filosofisch geschoold theoloog, maar voor alles een mens, die intens naar waarheid en inzicht op zoek is. Hij stelt vragen aan de orde die ons raken: wat is verlangen? Wat is waarheid? Wat betekent het, geschapen te zijn?

Ook hedendaagse filosofen grijpen graag op Augustinus terug. In dit boek gaan de auteurs na hoe Augustinus in onze tijd gelezen is door vijf hedendaagse filosofen: Martin Heidegger, Hannah Arendt, Karl Jaspers, Jacques Derrida, en Jean-Franois Lyotard. Dat levert vijf verschillende portretten op, modern en postmodern gekleurd.
Moderne filosofen, zoals Jaspers, Arendt en Heidegger, laten de kaders van het portret bepalen door klassieke filosofische vragen. Postmoderne filosofen betrekken ook de biografie, de emoties en de twijfels van Augustinus in hun interpretatie.

Deze reeks filosofische portretten geeft een veelkleurig zicht op Augustinus. Hij schreef over zichzelf als een raadsel. Uiteindelijk blijft hij dat ook na het lezen van dit boek. Maar het is een raadsel dat de aandacht trekt.