Als een wachtwoord
Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen, [Sermones 212-215]
Als een wachtwoord
€ 14,90
Auteur :
Aurelius Augustinus (354-430)
Vertalers :
Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink
ISBN:
9789463403238
Verschenen:
03-03-2022
Omvang:
88 pagina's
Uitvoering:
Hardcover
Leverbaar:
Direct
Inkijkexemplaar
Recensie

In: Nederlands Dagblad, 3 juni 2022
"Goede inleiding op het gebruik van de geloofsbelijdenis"
Wim van der Aa

Aantal:
Als een wachtwoord

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgave

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen

Dit boekje bevat de vertaling van vier preken van Augustinus (354-430) over christelijke geloofsbelijdenissen. Daarin spoort hij gelovigen aan om de tekst ervan uit het hoofd te leren en dagelijks op te zeggen. Toch hechtte de bisschop van Hippo Regius niet aan al te strikte formules: uit het viertal preken blijkt dat hij door de jaren heen verschillende versies gebruikte om het christelijk geloof uit te leggen aan belangstellenden die zich definitief wilden aansluiten bij de kerkgemeenschap. 

De geloofsbelijdenis fungeert daarbij als een wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen herkennen en bemoedigen. De kerk kende naar Augustinus’ overtuiging vele toegangen om belangstellenden van uiteenlopende achtergrond en met verschillende capaciteiten binnen de geloofsgemeenschap op te nemen.