Erik Borgman

Erik Borgman (1957) is hoogleraar Publieke Theologie en bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel van de Universiteit van Tilburg. Hij onderzoekt de publieke betekenis van godsdienst in het algemeen en het christendom in het bijzonder in de hedendaagse samenleving, die zichzelf verstaat als seculier. Hij staat een theologie voor die actief bijdraagt aan het publieke debat en probeert deze levert zelf regelmatig dergelijke bijdragen. Tot zijn recente boeken behoren Metamorfosen: Over religie en moderne cultuur (2006) en Overlopen naar de barbaren: Het publieke belang van geloof en christendom (2009).

 
 
Alle auteurs