Govert Buijs

Govert J. Buijs (1964) is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar politieke filosofie in relatie tot levensbeschouwing (Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Filosofie). Tevens verzorgt hij hier aan de economische faculteit colleges ‘Filosofie van de economie’. Hij studeerde politicologie, filosofie en theologie aan diverse instellingen in Nederland en in Canada en promoveerde in 1998 op een proefschrift over de religieuze lading van totalitaire politieke ideologieën. Zijn huidige onderzoek richt zich op levensbeschouwelijke en morele inspiratie in het brede publieke domein, van politiek, civil society en economie. Centraal staat daarbij de vraag hoe, waarom en onder welke condities komen waardengedreven transformaties in deze domeinen tot stand.

 
 
Alle auteurs