DAMON Series

Verschenen in de serie: Heidegger-reeks In deze band worden twee teksten van Martin Heidegger gepresenteerd. In 'Over het wezen van de grond' behandelt Heidegger de problematiek van de wijsgerige...
€ 12,90
Verschenen in de serie: Augustinus-uitgavenWat joden, christenen en moslims tot op de dag van vandaag bindt is het besef, dat God onkenbaar en onuitsprekelijk is. Maar zij baseren hun geloof in God...
€ 24,90
Verschenen in de serie: Aristoteles-uitgavenDe Poetica van AristotelesIn de Oudheid zelf en gedurende een groot deel van de Middeleeuwen bleef Aristoteles' tractaatje 'Over poëzie' een curieuze...
€ 19,90
Verschenen in de serie: Marginalia-reeksParmenides van Elea, een fascinerend en geheimzinnig filosoof uit de 6e eeuw vC, heeft de reputatie de aartsvader van de westerse metafysica te zijn. Maar met...
€ 24,90
Verschenen in de serie: Marginalia-reeksBinnen het gigantische oeuvre van Aurelius Augustinus (354-430), is het werk dat hier in vertaling wordt aangeboden, op het eerste oog niet meer dan een...
€ 15,90
De auteurs van dit boek zijn allen al langer vertrouwd met het denken van Martin Heidegger. Dat geldt wel in het bijzonder voor Otto Pöggeler, die Heidegger van zeer nabij heeft gekend en die met een...
€ 18,90
Verschenen in de serie: Heidegger-reeks Deze leeswijzer is zowel bruikbaar bij de bestudering van de oorsponkelijke Duitstalige uitgave als bij de recente Nederlandse vertaling door Mark Wildschut...
€ 12,90
Items 101 tot 107 van 107 7 8 9 10 11