Eros en de filosofie
Plato's Symposium: analyse en interpretatie
Eros en de filosofie
€ 19,90
Vertaler :
Rudi te Velde
ISBN:
9789055736911
Verschenen:
28-11-2006
Omvang:
224 pagina's
Uitvoering:
Gebonden uitgave
Leverbaar:
Direct
Recensie

In: International Journal in Philosophy and Theology 69, nr. 2 2008
"De lezer kan in een vlotte en aangenaam leesbare tekst de spannende dynamiek van de Dialoog zelf smaken zoals die - zelf erotisch van aard - naar Diotima's/Socrates' dialectisch onderricht over (de filosofische) Eros leidt."
[...]
"Om mijn besluit met een aan de auteur ontleend anglicisme uit te drukken: dit werk excelleert (sic) als instructieve en aantrekkelijke toegang tot een der meesterwerken uit de klassieke filosofische literatuur."
Martin Moors

In: Cimedart, jrg.37 nr.3 (juni-juli 2007)
"Hoe te schrijven over deze tekst? Eros en de filosofie leest makkelijk weg dankzij het heldere taalgebruik en de recapitulaties van de dialoog. Te Velde nodigt de lezer uit om bij elke gebeurtenis te verwijlen. Hij neemt de ruimte en de tijd om het Symposium grondig te analyseren en reageert op eerdere interpretaties. (Het boek is ook voorzien van een handige bibliografie van literatuur over het Symposium.) Gestaag ontvouwt zich zijn interpretatie van de dialoog en stapsgewijs ontvouwt zich  de schoonheid van het Symposium zelf zich aan de lezer.
[...]
Te Velde legt zo de 'interne logica' die betekenis geeft aan het verhaal van het Symposium bloot. [...] Eros en de filosofie is een boeiend werk dat de lezer stimuleert zelf verder na te denken over het Symposium. Ten slotte wil ik nog wijzen op de uiterlijke schoonheid van het boek, die voorzien is van een mooie harde kaft, dik papier en een prettige vormgeving."
(Pooyan Tamimi Arab)

Aantal:
Eros en de filosofie

Er zijn weinig werken van Plato die zo bekend en populair zijn als het Symposium. Het is tevens een van zijn meest literaire werken: komisch en tragisch, licht en diepzinnig tegelijk. Het Symposium voert de lezer via een reeks redevoeringen over de mysterieuze werkelijkheid van eros en het menselijk verlangen naar het hart van Plato's filosofie. Tegelijkertijd biedt de dialoog een goed inzicht in de opvattingen over de liefde zoals die in het oude Athene circuleerden.
'Eros en de filosofie' geeft een precieze analyse van de dramatische structuur en opbouw van de dialoog. De auteur laat zien hoe Plato de transcenderende ervaring van het erotisch verlangen aangrijpt om de lezer binnen te leiden in de ruimte van de filosofie.
In 2006 verschenen ongeveer zeventig nieuwe, oorspronkelijk Nederlandstalige filosofieboeken die in aanmerking kwamen voor de Socrateswisselbeker 2007. Eros en de filosofie kwam als een van de twintig genomineerden voor deze prijs op de longlist te staan.

Inhoud
Voorwoord 7
1. Inleiding: het Symposium als 'filosofisch dichting' 9
2. Het Symposium: de kernbegrippen 16
3. Openingsscne (Apollodorus) 21
4. De inleidingscne (Aristodemus) 28
5. Socrates Agathon (en Alcibiades) 34
De Eerste Akte: de vijf lofredes op Eros
6. De redevoeringen over Eros 45
I. Phaedrus, de leerling-retor 49
II. Pausanias, de minnaar en moralist 57
III. Eryximachus, arts en wetenschapper 64
IV. Aristophanes, komediedichter en mytholoog 69
V. Agathon, tragediedichter en theoloog 77
7. Socrates Agathon II 83
De Tweede Akte: Diotima's onderricht over Eros
8. De 'tussen'-natuur van Eros 93
9. Eros: het verlangen naar onsterfelijkheid 103
10. Het eindmysterie en de aanschouwing 116
11. Aristophanes en de dialectiek 130
12. Agathon en het Schone 139
13. De transcendentie van het absoluut schone 145
De Derde Akte: Alcibiades
14. De rede van Alcibiades 161
15. Slotscne: de eenheid van tragedie en komedie 185
Nabeschouwing
16. Eros en de socratische deugd 197
17. Voorbij het Symposium 213
Appendix 1 schema van het Symposium 215
Appendix 2 reconstructie van de tafelschikking 216
Bibliografie 219